______________________________________________________________________________

Urbariálna spoločnosť v Tisovci, pozemkové spoločenstvo

Ľ. Štúra č.1720,

980 61 Tisovec,

OZNAMUJE

Výbor Urbariálnej spoločnosti v Tisovci, pozemkové spoločenstvo, v zmysle článku 8., odst.2. Stanov spoločenstva a §14, ods.2, zák.č.97/2013, novely zák.110/2018, zák.91/2020 Z.z.

zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE,

ktoré sa uskutoční

v Tisovci  12.9.2020

Miesto konania zhromaždenia, priestory Mestského kultúrneho strediska

Náklady spojené s účasťou na zhromaždení si každý účastník hradí sám. V prípade , že nebude možné zabezpečiť zhromaždenie v kinosále, zhromaždenie sa bude konať v priestore za spoločenskou sálou Mestského kultúrneho strediska na voľnom priestranstve. Len v tom prípade keď bude nutné rešpektovať nariadenia Úradu verejného zdravotníctva. Okresného hygienika v dôsledku zhoršenia pandemickej situácie v Tisovci.

Elektronická pošta: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , web stránka: www.urbartisovec.sk

 

25

rokov  uplynie v tomto roku od založenia Urbariálnej spoločnosti v Tisovci, pozemkové spoločenstvo. V roku 1995 sa valným zhromaždením obnovila tradícia urbárneho hospodárenia v Tisovci. Spoločnosť  bola zaregistrovaná na  vtedajšom Obvodnom úrade v Hnúšti.

 

Činnosť bývalej Urbariálnej spoločnosti v Tisovci sa obnovila v roku 1991. Ustanovil sa prípravný výbor, ktorý postupne zabezpečil navrátenie pôvodného majetku do vlastníctva spoločnosti. Dovŕšené to bolo v roku 1994. Zákonom č.191/1995 Z.z. bolo umožnené hospodárenie v lesoch a pasienkoch , ktoré boli vrátené pôvodným vlastníkom.

Tradícia a úcta k súkromnému podielovému vlastníctvu sa týmto obnovila. Je to obohatenie Tisovca a urbárne hospodárenie prechádzalo hlavne ekonomickým vývojom a štátne zásahy , zdaňovanie, odvody komplikujú doteraz reálne hospodárenie. Aj za týchto podmienok stanovených štátom sa ešte darí vyplácať dividendy.

Riadenie spoločnosti vykonáva výbor a predseda. Členkou terajšieho výboru  je pani Oľga Belušiaková, ktorá pôsobí v tomto orgáne nepretržite od roku 1995. Teraz vykonáva funkciu podpredsedníčky spoločnosti. Hospodárenie v lesoch  formou nájmu zabezpečuje Poľana s.r o.  od založenia spoločnosti. Menovite Ing. Ivan Kriška a Ing. Miroslav Ivan, títo ľudia boli od začiatku činnosti urbáru v tejto obnovenej forme.

 

Tradícia a dôvera sú základom úspechu. Trhový  systém hospodárenia v tejto spoločnosti nás núti hľadať nové formy výnosovej ekonomiky, pretože náklady stúpajú. Inflačné tlaky nepriaznivo pôsobia na zhodnocovanie majetku. Súčasné trendy ochrany životného prostredia a kvalita života v tomto regióne ovplyvní prognózu ďalšieho vývoja. Záleží od členov spoločnosti a výboru akú víziu uprednostníme. Obnova lesa má prednosť a šetrné hospodárenie a zhodnocovanie majetku  spoločnosti sa vždy vyplatí aj za cenu zníženia výnosov.

 

 

Predseda

Vladimír Pašiak